Warning: Creating default object from empty value in /karamazurowe-bal/templates/yootheme/vendor/yootheme/builder/src/Builder/ElementTransform.php on line 238

Józefów

2-3.03.2019

IV Ogólnopolski Konkurs
Dowolnych Kompozycji Tańców Polskich

Narodowa Pulsacja 2019

Fundator nagrody

Fundator nagrody

IVOgólnopolski Konkurs Dowolnych Kompozycji Tańców Polskich „NARODOWA PULSACJA” Józefów 2019

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie zaprasza w dniach 02 – 03 marca na
IV Ogólnopolski Konkurs Dowolnych Kompozycji Tańców Polskich „NARODOWA PULSACJA” Józefów 2019
Ideą wydarzenia „Narodowa Pulsacja” jest zaprezentowanie polskich tańców narodowych: poloneza, mazura, krakowiaka, kujawiaka i oberka w nowej, współczesnej odsłonie. Dowolne Kompozycje odwołują się do tradycji, ale nie ograniczają się do jej prostego odtworzenia. Są nową formą tańca, która łączy tradycję z potrzebami i wymaganiami młodego pokolenia. Na scenie zobaczymy jak polskie dziedzictwo ożywa w twórczych interpretacjach choreografów oraz tancerzy, przefiltrowane przez ich wrażliwość i współczesne doświadczenia. Polskie tańce narodowe zostały w 2015 r. wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, a konkurs jest jednym z elementów planu ich ochrony. Koncepcja wydarzenia powstała w oparciu o wytyczne konwencji UNESCO z 2003 roku, która mówi m.in.: „Niematerialne dziedzictwo kulturowe jest jednocześnie tradycyjne, współczesne i żywe – reprezentuje nie tylko odziedziczone tradycje przeszłości, ale także współcześnie, twórczo przekształcone praktyki. Element nie jest przekazywany w formie statycznej, niezmiennej ale zaktualizowanej i dostosowanej przez każde nowe pokolenie do zmieniających się warunków i potrzeb”.
Konkurs odbywa się w dwóch formułach opartych na wybranych tańcach narodowych: etiudy tanecznej i inscenizacji tanecznej. Etiuda taneczna to propozycja choreograficzna dla 1 pary oparta o jednolitość techniki i formy. Inscenizacja taneczna to z kolei prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przy możliwości połączenia narodowych tańców polskich z innymi technikami tanecznymi, a także kostiumami, rekwizytami i innymi efektami scenicznymi.

IV Ogólnopolski Konkurs Dowolnych Kompozycji Tańców Polskich jest kolejną odsłoną kampanii „Pasja. Kultura. Dziedzictwo”, którą Miejski Ośrodek Kultury prowadzi od 2011. Jej celem jest popularyzacja polskich tańców narodowych w formie towarzyskiej, salonowej, współczesnej i włączenie w szeregi ich miłośników jak największego grona odbiorców. Projekty, które zostały zrealizowane w ramach kampanii to m.in. II i III Mistrzostwa Polski w Karach Mazurowych, wystawa Katarzyny Chodoń specjalnie malowanych i zamówionych przez nas obrazów z cyklu „Narodowe Tańce Polskie”, I,II,III Ogólnopolski Konkurs Dowolnych Kompozycji Tańców Polskich, Festiwal Najpiękniejszych Tańców Świata z edycją polską, Festiwal Otwarte Ogrody, Festiwal Szlachecki i wiele innych pokazów, warsztatów, konferencji i szkoleń.


Filmy prezentują finałowe choreografie przedstawione przez uczestników konkursu
Dowolne Kompozycje Tańców Polskich
NARODOWA PULSACJA 2019 w Józefowie

Etiuda taneczna

Inscenizacja taneczna

Filmy prezentują finałowe choreografie przedstawione przez uczestników konkursu
Dowolne Kompozycje Tańców Polskich
NARODOWA PULSACJA 2017 w Józefowie

Etiuda taneczna

Inscenizacja taneczna

Filmy prezentują choreografie przedstawione przez uczestników konkursu
Dowolne Kompozycje Tańców Polskich
NARODOWA PULSACJA 2016 w Józefowie

Etiuda taneczna

Inscenizacja taneczna