IMG_6123_1.jpg

Opis konkursu


Józefów 25-26 kwietnia 2015 r.
Ogólnopolski Konkurs Kar Mazurowych i Dowolnych Kompozycji Tańców Polskich to wydarzenie promujące pokazy tańców narodowych w formie salonowej i współczesnej. Oba konkursy odbędą się w oparciu o przepisy wydane przez Komisję ds. Tańców Polskich PS CIOFF® i pod patronatem merytorycznym Stowarzyszenia.
Konkurs kar mazurowych polega na rywalizacji zespołów tańczących mazura w czteroparowych układach choreograficznych. Konkurencja ta ma na celu przypomnienie tanecznego zwyczaju obowiązującego na polskich balach. Zaznaczamy, że znajomość poloneza czy mazura w XIX w. stanowiła podstawę dobrego wychowania, salonowych rytuałów i dworskiej etykiety. Podczas wydarzenia, zwyczaj tańczenia kar mazurowych będzie prezentowany i promowany na trzech płaszczyznach: profesjonalnej – poprzez konkurs oceniany przez jury, obyczajowej – przybliżenie świata salonów XVII i XIX- wiecznej Europy i panującej na nich etykiety oraz edukacyjnej – pokazanie młodym ludziom mazura jako tańca, który może być atrakcyjną alternatywą dla popularnych tańców standardowych i latynoamerykańskich.
Druga część wydarzenia, czyli Konkurs Dowolnych Kompozycji Tańców Polskich, dotyczy wszystkich polskich tańców narodowych, tj.: poloneza, mazura, krakowiaka, oberka i kujawiaka. Założeniem projektu jest poddanie rodzimego dziedzictwa tanecznego współczesnej i twórczej interpretacji. Dowolną kompozycję taneczną wykonuje jedna para do wybranej lub skomponowanej specjalnie na tę okazję muzyki. Kompozycja może obejmować jeden lub więcej tańców narodowych. W tej konkurencji mogą wziąć udział dowolne pary.
Zwieńczeniem zmagań konkursowych będzie „Bal w polskim salonie”, wydarzenie nawiązujące do XIX-wiecznej zabawy tanecznej. Chcemy wprowadzić uczestników i zaproszonych gości w świat walca, polki, mazura i poloneza, przeprowadzić przez labirynt etykiety, zwyczajów i mód panujących w wyższych sferach ówczesnego polskiego społeczeństwa. Stylowa aranżacja wnętrz oraz orkiestra pozwoli bezpośrednio doświadczyć uczestnikom i zaproszonym gościom atmosfery pierwszego „prawdziwego balu” w polskim salonie.
Ogólnopolski Konkurs Kar Mazurowych i Dowolnych Kompozycji Tańców jest kolejną odsłoną kampanii „Pasja. Kultura. Dziedzictwo”, którą Miejski Ośrodek Kultury prowadzi od 2011 r. Jej celem jest popularyzacja narodowych tańców polskich w formie towarzyskiej i salonowej. Projekty, które zostały zrealizowane w ramach kampanii to m.in. II Mistrzostwa Polski w Karach Mazurowych Józefów 2012, produkcja wystawy malarstwa Katarzyny Chodoń pt. „Narodowe Tańce Polskie”, Festiwal Najpiękniejszych Tańców Świata oraz wiele pokazów i konkursów tematycznych.